Privacy policy - Fanly

PRIVACY STATEMENT FANLY – AUGUSTUS 2017

Wij van Fanly nemen privacy zeer serieus. Wij zullen verwerken en gebruiken persoonlijke informatie op een veilige manier. Om de privacy te waarborgen, handelt Fanly altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij raden gebruikers aan om het onderstaande Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1:           Wat levert Fanly?

Met de loyaliteitsplatformen van Fanly Retail BV en Fanly MKB BV kan je, nadat je een Account hebt aangemaakt, sparen voor voordeel en korting bij de aangesloten locaties. Het gebruik van de verschillende Platformen is voor Gebruikers geheel gratis, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven. Je spaart punten door zelf in te checken bij de aangesloten locaties, producten aan te schaffen, bestellingen te doen of bijvoorbeeld een beoordeling te geven. De gespaarde punten kun je inleveren bij de desbetreffende organisatie. Fanly Retail BV en Fanly MKB BV zijn onderdeel van LoyaltyHouse BV, gevestigd en kantoorhoudend te (1017 BT) Amsterdam, aan de Herengracht 493 en is ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 61191507.

2:           Welke informatie wordt door Fanly verzameld en verwerkt?

Alle informatie die je via de platformen van Fanly ter beschikking stelt, wordt door Fanly verwerkt en opgeslagen. Deze informatie bestaat onder andere uit je Account, jouw verzamelde Punten, je locatiegegevens, en eventueel je aankoop- en reserveergedrag en automatisch gegenereerde informatie.

Account:

Om gebruik te kunnen maken van de Fanly Platformen, moet je een Account aanmaken. Wanneer je zelf een dergelijk Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Daarbij word je gevraagd om een geldig e-mailadres en wachtwoord te verstrekken. Bij sommige Platformen van Fanly, moet je een account / lidmaatschap hebben van de betreffende locatie om gebruik te kunnen maken van die specifieke Fanly Platformen.

In sommige gevallen, kun je er ook voor kiezen om door middel van een Facebook-account in te loggen. Als je ervoor kiest om je Facebook-account te koppelen aan je Account, geef je Fanly toegang tot de volgende gegevens, voor zover je die op je Facebook-account beschikbaar hebt gemaakt; naam; profielfoto; geslacht; geboortedatum; e-mailadres; woonplaats en land.

Verzamelde Punten:

Via de platformen van Fanly, kan je sparen bij verschillende Aanbieders. Als jij besluit Punten te sparen bij één of meerdere van deze aanbieders, dan houden wij dat voor jou bij. Doordat je bij deze Aanbieder(s) Punten spaart, weten we dat dit voor jou een relevante locatie is. Wij kunnen jou gerichte e-mails of berichten sturen op basis van deze informatie.

Locatiegegevens:

Om Aanbieders die zich bij jou in de buurt bevinden aan jou te kunnen presenteren, houden we bij waar je je begeeft. Daartoe moet je ons via de Fanly Applicatie(s) machtigen om toegang te krijgen tot de GPS-functie van jouw smartphone. Je kunt deze locatievoorziening uitschakelen, maar dan kunnen we je niet optimaal meer informatie geven van deelnemende Aanbieders bij jou in de buurt.

Automatisch gegenereerde informatie

Fanly verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw gedrag binnen het Fanly Platform. Dit doen we om het Fanly Platform verder te optimaliseren. Deze informatie kan bestaan uit jouw IP-adres, het type browser, het computersysteem, het soort smartphone, het soort besturingssysteem op je smartphone en de pagina’s die je bezoek binnen het Fanly Platform.

3:           Voor welke doeleinden zal Fanly informatie over jou gebruiken?

In de volgende gevallen zal Fanly jouw informatie gebruiken:

  • Om jouw gebruik van de Fanly Platformen mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het sparen en inleveren van Punten, het kunnen betalen, het kunnen reserveren of het kunnen geven van reviews, het inleveren van Vouchers en het volgen van bepaalde Aanbieders,
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de diensten van de Fanly Platformen en om te reageren op jouw vragen en feedback;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om de Fanly Platformen te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Fanly wil je op de hoogte houden van de ontwikkelingen de Fanly Platformen. Bij een vernieuwing, update of uitbreiding van de Fanly Platformen,  of indien er (speciale) acties zijn, zullen we dat aan je laten weten. Mocht je geen e-mails van Fanly willen ontvangen, dan kun je je afmelden.

4:           Gebruik door derden.

Zonder jouw expliciete toestemming zal Fanly jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketingdoeleinden. Fanly kan wel jouw gegevens verstrekken aan derden, voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en / of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Fanly jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en / of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Fanly Platformen kunnen hyperlinks bevatten waarmee je het Fanly Platform verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Fanly heeft geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan zijn dat op het gebruik van deze websites een andere privacy statement van toepassing is / zijn. Het Privacy Statement van Fanly heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via het Fanly Platform zijn verkregen. Fanly accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking en of inhoud van diensten en / of websites van derden.

5:           Op welke wijze beschermt Fanly jouw persoonlijke informatie?

Fanly heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Om technische en operationele redenen maakt Fanly bij het aanbieden van de Fanly Platformen gebruik van de dienstverlening van het Google Cloud Platform en Mailchimp.

Bij het Google Cloud Platform worden persoonsgegevens op een safe harbor gecertificeerde manier opgeslagen. Tevens is het Google Cloud Platform privacy shield complient én zijn de model clauses die Google voert goedgekeurd door de EU. Meer informatie hierover vind je hier: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection/

Bij Mailchimp worden – in de uitvoering van de dienstverlening – (persoons-)gegevens opgeslagen. Mailchimp is safe harbor gecertificeerd. Deze certificering waarborgt een adequaat beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens. Meerr informatie over de safe harbor certificering kun je lezen op : http://www.export.gov/safeharbor/.

6:           Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Inzien: je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account binnen het Fanly Platform dat je gebruikt. Als je wilt weten welke gegevens Fanly over je heeft vastgelegd, of als je gegevens wilt wijzigen, die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je een bericht sturen naar hello@fanly.nl . Fanly zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen.

7:           Wijzigen, blokkeren en verwijderen

Indien je je Account wenst te verwijderen, kun je een e-mail sturen naar hello@fanly.nl Wanneer je je account beëindigt, zal Fanly je Account automatisch verwijderen. Fanly blijft gerechtigd om overige informatie te gebruiken. Op jouw eerste verzoek zal Fanly deze informatie anonimiseren of verwijderen.

8:           Fanly en minderjarigen

Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouder of voogd voordat je een Account aanmaakt. Door dit Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders / voogd hebt om een Account aan te maken.

9:           Wijzigingen Privacy Statement

Fanly kan dit Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

10:         Vragen voor Fanly

Indien je nog vragen hebt over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan hello [ @ ] fanly.nl